Področje dela:

 

 • hidravlična in pnevmatska črpališča komunalnih odpadnih vod
  • dimenzioniranje in projektiranje črpališč
  • dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme
  • zagon in šolanje
  • vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov

 

 • komunalne čistilne naprave
  • dimenzioniranje in izbor čistilne naprave
  • projektiranje tipskih malih čistilnih naprav
  • poskusno obratovanje čistilnih naprav
  • svetovanje pri upravljanju naprav

 

 • čistilne naprave industrijskih odpadnih vod
  • določitev postopka čiščenja v laboratoriju
  • dimenzioniranje čistilne naprave
  • projektiranje čistilne naprave
  • dobava in montaža strojno tehnološke in električne opreme
  • zagon in šolanje
  • vzdrževalna dela, dobava rezervnih delov

 

 • dela svetovalca za kemikalije
  • izvajanje del pooblaščenega svetovalca za kemikalije v skladu z določili 45.a člena Zakona o kemikalijah
  • priprava in revizija varnostnih listov, nalepk

 

 • svetovanje iz varstva okolja
  • izdelava poročil o vplivih na okolje
  • izvajanje del svetovalca s področja varstva okolja
  • izdelava načrtov ravnanja in gospodarjenja z odpadki
  • izdelava vlog za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj

 

 • dobava kemikalij in sredstev za delovanje čistilnih naprav
  • flokulanti
  • koagulanti
  • kemikalije za nevtralizacijo
  • kemikalije za izločanje kompleksno vezanih kovin
  • antipenilci
  • filter platna in filter vreče
  • biološki pripravki za razgradnjo maščob, olj in masti v odpadnih vodah