Komunalna infrastruktura in komunalne čistilne naprave

BČN 280 PE

BČN 280 PE

Precejalnik

BČN 350 PE

Hidravlična in pnevmatska črpališča odpadnih vod

Črpališče za pnevmatski transport odpadne vode sistem GULLIVER®

Vgradnja črpališča sistema GULLIVER®

Sistem GULLIVER® na avtocestnem počivališču

Industrijske čistilne naprave

Čistilna naprava za odpadne vode od vodotopnih barv in lakov