Poslovna stavba


PROVITA, inženiring d.o.o.
Vilharjeva 27
6250 Ilirska Bistrica

Telefon: +386 (0)5 71 41 820
Telefax: +386 (0)5 710 11 11
E-mail: info@provita.si

Pravna oblika:
Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovitev: 31.03.1990

Osnovni kapital: 20.865,00 EUR

Lastnik / direktor: Uroš Štemberger

Matična številka: 5405688
Davčna številka: 38606518
ID za DDV: SI38606518

Šifra dejavnosti: 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

Bančni podatki: SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
BIC: SKBASI2X
IBAN: SI56 0318 1108 7132 652

Podjetje je bilo vpisano v sodni register dne 31.03.1990 s sklepom Srg 12/90. Začetna dejavnost je bila izdelovanje investicijske in tehnične dokumentacije, konzultantske storitve, investicijski inženiring in konstruiranje čistilnih naprav za čiščenje industrijskih odpadnih vod. Kasneje se je dejavnost družbe razširila na projektiranje objektov komunalne infrastrukture, tipskih malih bioloških čistilnih naprav, svetovanje na področju varstva okolja in ravnanja s kemikalijami. Skupno z nemško družbo hoelschertechnic-gorator GmbG & Co. KG smo leta 2011 začeli s projektiranjem, dobavo in izgradnjo črpališč za hidravlični in pnevmatski transport komunalnih odpadnih vod.